Náhradní plnění

Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

Dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti mají zaměstnavatelé s více než 25-ti zaměstnanci v pracovním poměru povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.

Jednou z alternativních možností plnění této zákonné povinnosti je odebírání výrobků nebo služeb od jiných zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům.

Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením v naší firmě Čisté vše převyšuje stanovený podíl 50 % a proto je naše firma oprávněna poskytnout náhradní plnění ve formě odběru našich služeb. Využitím našich služeb získáte kvalitně provedený úklid a zároveň si zajistíte splnění Vaší povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona.